Privacybeleid

Marc Woods

Gevestigd aan:
Vriesdonk 13
4907 XR  OOSTERHOUT NB

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.marcwoods.nl
Van Wijngaardestraat 40
4901 VM  OOSTERHOUT NB

+31-643080946

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marc Woods verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marc Woods verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Marc Woods verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Marc Woods gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– CRM software in eigen beheer, dit klant en boekings administratie systeem is operationeel op een beveiligde server (met SSL certificaat) bij de firma Antagonist (hosting provider).
– Gmail, e-mail platform
– Dropbox, cloud opslag als backup systeem voor o.a. facturatie
– Mailchimp, e-mail nieuwsbrief platform
– Google Analytics, geanonimiseerde data over de bezoekers van de website van Marc Woods
– Google Adwords, advertentieplatform van Google
– WordPress, deze website draait op een up-to-date WordPress installatie met de volgende contact plugins (Ninja-forms, collect chat, rich reviews)

Geautomatiseerde besluitvorming

Marc Woods neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marc Woods) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Binnengekomen e-mails worden maximaal 7 jaar bewaard.
Marc Woods bewaart opgeslagen persoonsgegevens tot verzoek op wijziging of verwijdering van deze gegevens.

Voor Google Analytics gebruik ik een bewaartermijn van 26 maanden ter verbetering van de gebruikerservaring op de website. De data die door Google Analytics wordt gebruikt is geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marc Woods verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marc Woods blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Marc Woods werkt samen met 3 andere vaste collega’s, Jochem Nooyen (www.goochelaar.eu), Richard Jansen (www.richmagic.nl) en Steve van Bokhorst (www.goochelaar-steve.nl) onder de label-naam “The Magic Company”.
Aanvragen waarbij Marc Woods niet beschikbaar is worden standaard gepolst bij deze vaste collega’s, wanneer één van hen beschikbaar is wordt deze aanvraag standaard doorgespeeld om een passend alternatief te bieden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marc Woods gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marc Woods en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zosnel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Marc Woods wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marc Woods neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: [email protected]

Marc Woods heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) – Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– De computersystemen die door Marc Woods worden gebruikt zijn voorzien van de meest recente besturingssystemen, de meest recente software en de meest recente beveiligingssoftware.

– Het backup systeem wat gebruikt wordt door Marc Woods is in hoge mate beveiligd en staat onder eigen beheer, dus niet gedeeld met derden.